W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż w celu wydania opinii przez ROPS niezbędne jest wypełnienie poniższego formularza ankiety:

Ankieta dotyczy informacji określonych w § 3, art. 8, ust 13 Regulaminu Procesu Akredytacji OWES.

Wypełniony formularz ankiety wraz z prośbą o wydanie opinii należy przesłać lub złożyć w kancelarii ROPS w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 10, pok. 111 najpóźniej do 20 lutego 2015 r. oraz przesłać na adres e-mail: ilipka@rops-katowice.pl W razie potrzeby przekazania dodatkowych, nieujętych w ankiecie informacji na temat OWES, można je dołączyć jako osobny dokument.