Kategoria: Konkursy

Relacja z Gali wręczenia nagród w konkursach „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” i „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”

17 października br. na Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się Gala wręczenia nagród w konkursach „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” i „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” . Celem wydarzenia było nie tylko do wręczenie nagród dla laureatów, ale również prezentacja ich dotychczasowych dokonań. W trakcie spotkania uhonorowano zasługi wszystkich zgłoszonych kandydatów w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców naszego regionu oraz rozwoju całego województwa. czytaj dalej o: Relacja z Gali wręczenia nagród w konkursach „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” i „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”

Rozstrzygnięcie konkursów „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” oraz „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”

Uprzejmie informujemy, że 9 października 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2322/291/V/2018 rozstrzygnął konkurs „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” i wyłonił następujących laureatów:

 • Adrian Staroniek – I miejsce, z liczbą 28,14 punktów,
 • Kazimierz Speczyk – II miejsce, z liczbą 26,43 punktów,
 • Dezyderiusz Szwagrzak – III miejsce, z liczbą 24,57 punktów.

Do powyższego konkursu zgłoszono 16 kandydatów. Laureatom zostaną przyznane nagrody, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela ekonomii społecznej 2018”.

Tego samego dnia Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2323/291/V/2018 rozstrzygnął konkurs „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” i wyłonił następujących laureatów:

 • Lidia Musiał – I miejsce wśród zgłoszonych kandydatek, z liczbą 29,50 punktów,
 • Jan Gwizd – I miejsce wśród zgłoszonych kandydatów, z liczbą 28,20 punktów.

Laureatom zostaną przyznane nagrody, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Ambasadora/Ambasadorki Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”. W konkursie zostało złożonych 27 wniosków o przyznanie wyróżnienia.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 17 października b.r. na Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach), podczas uroczystej gali, która rozpocznie się o godz. 9:30. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt telefoniczny: 32 730 68 87.

Uczestnikom obu konkursów życzymy dalszych sukcesów w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz dziękujemy za zaangażowanie w działalność społeczną, a także wkład w budowanie wizerunku seniora jako osoby aktywnej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Inicjatywy laureatów obu konkursów zostaną wkrótce zaprezentowane na naszej stronie internetowej.

 

Załącznik:

Program Gali wręczenia nagród

Zachęcamy do udziału w Konkursie „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”

Zachęcamy do udziału w Konkursie „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”. Jego celem jest nagrodzenie i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim.

W ramach Konkursu przyznane będą trzy nagrody i tytuły „Przyjaciela ekonomii społecznej 2018”.

Kandydatury mogą być zgłaszane przez: podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedstawicieli biznesu, osoby indywidualne oraz inne podmioty, które dostrzegają pozytywną działalność danego kandydata w obszarze ekonomii społecznej, a także przez samych kandydatów.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 14 września 2018 r.

Szczegółowe zasady dotyczące udziału w Konkursie zawiera Regulamin. Zgłoszenia kandydata można dokonać korzystając z formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Regulamin Konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”

Nagrodzono Przyjaciół ekonomii społecznej

W dniu 1 grudnia 2017 roku w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja pn.  „Rodzina jest najważniejsza…”, połączona z wręczeniem nagród w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2017”, „Przyjaciel rodziny 2017” oraz „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”. Otwarcia spotkania dokonała Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, a jego początek uświetnił występ Zespołu Regionalnego Gminy Świnna „Hajduki” z Pewli Ślemieńskiej pod kierownictwem Pani Franciszki Hujdus.

Konferencja skierowana była m.in. do przedstawicieli gmin i powiatów, kadr pomocy i integracji społecznej, systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz rodzin, podmiotów ekonomii społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Celem wydarzenia było promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia więzi rodzinnych. Prezentację na ten temat wygłosiła Pani dr Anna Zasada-Chorab – Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Jako kolejna wystąpiła Pani Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, która przedstawiła informację na temat realizacji w latach 2017-2020 szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Po części merytorycznej rozpoczęła się prezentacja laureatów poszczególnych konkursów oraz uroczyste wręczenie nagród: statuetek, dyplomów i nagród rzeczowych.

Jako pierwsze uhonorowano „Gminy przyjazne rodzinie 2017”, których przedstawicielom nagrody Marszałka Województwa Śląskiego wręczyła Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. A otrzymały je:

 • I miejsce: Gmina Mszana za inicjatywę Gmina Mszana to jedna wielka rodzina
 • II miejsce: Gmina Czeladź za inicjatywę Czeladzki klimat dla rodziny
 • III miejsce: Gmina Zabrze za inicjatywę Zabrze dla rodziny

W imieniu zwycięskich gmin nagrody odebrali: Pan Mirosław Szymanek – Wójt Gminy Mszana, Pan Zbigniew Szaleniec – Burmistrz Miasta Czeladź oraz Pan Jan Pawluch – Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze. Każda z gmin zaprezentowała swoje inicjatywy i podzieliła się dobrymi praktykami na zakończenie konferencji.

Następnie Pani Urszula Koszutska – Radna Województwa Śląskiego omówiła dokonania pięciu laureatów konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”, a zostali nimi:

 • Bronisław Gawron – za inicjatywę Realizacja wsparcia na rzecz osób i rodzin przebywających na terenie miasta Piekary Śląskie, zgłoszony przez Gminę Piekary Śląskie
 • Anna Kędra – za inicjatywę Rodzina zastępcza zawodowa jako lider promowania idei rodzicielstwa zastępczego i działalności społecznej w Stowarzyszeniu “Przyjazny dom”, zgłoszona przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
 • Jan Szulik – za inicjatywę Jan Szulik – O godność człowieka, w trosce o rodzinę, zgłoszony przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu
 • Halina Świerczek – za inicjatywę Pomoc rodzinom w żałobie po stracie bliskiego – pacjenta hospicjum, zgłoszona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach
 • Jarosław Tobiasz – za inicjatywę Potrzebujesz mnie, więc jestem, zgłoszony przez Stowarzyszenie OLIGOS w Rybniku

Po uhonorowaniu tych, którzy aktywnie wspomagają politykę prorodzinną, przyszła kolej na nagrodzenie osób najbardziej zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim. Sylwetki i warte naśladowania dokonania laureatów konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”, przedstawiła Pani Patrycja Rojek ze Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych. A laureatami zostali:

 • I miejsce: Jerzy Krótki
 • II miejsce: Joanna Pietrzyba-Waszczak
 • III miejsce: Barbara Mizera

Krótką prezentację na temat konkursu można zobaczyć tu: Prezentacja – Przyjaciel ES 2017.

Laureatom wszystkich konkursów jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Rozstrzygnięcie konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017” i zaproszenie na wręczenie nagród

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2395/227/V/2017 na posiedzeniu 21 listopada 2017 r. rozstrzygnął konkurs „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”. Laureatami zostały osoby o wyjątkowym potencjale, które z pasją i zaangażowaniem działają na rzecz szerzenia wiedzy o ekonomii społecznej, aktywnie wspierają rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim i podmioty funkcjonujące w tym sektorze. Tytuł „Przyjaciela ekonomii społecznej 2017” otrzymali:

Jerzy Krótki, który zajął I miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 40,17 punktów,

Joanna Pietrzyba-Waszczak, która zajęła II miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 34,29 punktów,

Barbara Mizera, która zajęła III miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 32,71 punktu.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy laureatom!

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 grudnia o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach) podczas konferencji  „Rodzina jest najważniejsza…”. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Formularz rejestracyjny oraz szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie głównej ROPS:

https://rops-katowice.pl/2017/11/15/zapraszamy-na-konferencje-rodzina-jest-najwazniejsza-polaczona-z-wreczeniem-nagrod-w-konkursach-z-polityki-prorodzinnej-i-ekonomii-spolecznej/

 

Uchwała Zarządu

Załącznik do Uchwały

 

Zapraszamy do udziału w konkursie „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”.

Głównym celem Konkursu jest nagrodzenie i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób, które są najbardziej zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim, a także najaktywniej wspierają podmioty funkcjonujące w tym sektorze.

W ramach Konkursu przyznane będą trzy nagrody oraz tytuły „Przyjaciela ekonomii społecznej 2017”. Laureatami mogą zostać osoby o wyjątkowym potencjale, które z pasją i zaangażowaniem działają na rzecz szerzenia wiedzy o ekonomii społecznej, aktywnie wspierają rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim i podmioty funkcjonujące w tym sektorze, w tym m.in. przedstawiciele biznesu, nauki, administracji, trzeciego sektora. Komisja Konkursowa może również zaproponować przyznanie dodatkowych wyróżnień.

Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonane przez: podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedstawicieli biznesu, osoby indywidualne oraz inne podmioty, które dostrzegają pozytywną działalność danego kandydata w obszarze ekonomii społecznej, a także przez samych kandydatów.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 13 października 2017 r.

Zasady uczestnictwa w konkursie, szczegółowe informacje na jego temat oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w Regulaminie konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017” (dokumenty zamieszczone poniżej).

Koordynatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: 32-730-68-83 lub 87.

Do pobrania:

Regulamin konkursu Przyjaciel ES 2017

Formularz zgłoszeniowy

Relacja z Turnieju gry planszowej Ekonomia Społeczna

W trzecim dniu Tygodnia Ekonomii Społecznej, czyli w środę 21 czerwca 2017 r. w Katowicach został rozegrany Turniej gry planszowej „Ekonomia Społeczna”. Turniej organizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną z Zabrza.

W turnieju wzięło udział 9 pięcioosobowych drużyn złożonych z przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i podmiotów ekonomii społecznej oraz uczniów śląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Drużyny rywalizowały ze sobą podczas czterorundowej rozgrywki, w której zarządzały jednym z 5 podmiotów ekonomii społecznej: spółdzielnią inwalidów, spółdzielnią socjalną, zakładem aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej lub fundacją. Każdy z graczy drużyny wcielił się w jedną z pięciu postaci, biorących czynny udział w zarządzaniu podmiotem: szefa organizacji, finansisty, marketingowca, koordynatora prac i kadrowca. Działając w trybie kooperacyjnym, gracze uzgadniali ze sobą i podejmowali decyzje operacyjne ukierunkowane na realizację celów społecznych i ekonomicznych prowadzonego przez siebie podmiotu ekonomii społecznej.

Uczestnicy mocno zaangażowali się w rozgrywki, a uzyskane przez drużyny wyniki punktowe były naprawdę wysokie. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz dyplomy.

Wyniki turnieju:

– w kategorii szkół:

I miejsce: drużyna Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi ze Świętochłowic

II miejsce: drużyna III Liceum Ogólnokształcącego z Katowic

III miejsce ex-aequo: drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 z Gliwic i drużyna I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi ze Świętochłowic

IV miejsce: drużyna I Liceum Ogólnokształcącego z Mikołowa

 – w kategorii OWES:

I miejsce: drużyna Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

II miejsce: drużyna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego

III miejsce: drużyna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodniego

IV miejsce: drużyna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Zachodniego

Dziękujemy za wspólną zabawę i gratulujemy dobrych wyników!


Już wkrótce Tydzień Ekonomii Społecznej w województwie śląskim!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej i podmiotami ekonomii społecznej zapraszają na organizowany po raz pierwszy w województwie śląskim tydzień poświęcony ekonomii społecznej.

Tydzień Ekonomii Społecznej to szereg różnorodnych wydarzeń zaplanowanych od 19 do 23 czerwca 2017 r., których motywem przewodnim będzie ekonomia społeczna. W programie:

19 czerwca: Konferencja „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”

Tydzień Ekonomii Społecznej rozpocznie konferencja organizowana we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Przeznaczona jest dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, świata nauki.

Program i rejestracja już wkrótce na stronie internetowej.

20 czerwca: Targi Ekonomii Społecznej

We wtorek na katowickim Rynku podmioty ekonomii społecznej będą oferowały szeroką gamę swoich produktów i usług, m.in.: wyroby ceramiczne, wiklinowe i drewniane, kartki okolicznościowe i wyroby papierowe, biżuterię ręcznie robioną, ozdoby z filcu, torby oraz dużo więcej. Zapraszamy do korzystania z oferty – lista wystawców będzie dostępna na stronie internetowej.

21 czerwca: Turniej gry planszowej „Ekonomia Społeczna”

W ubiegłym roku ROPS wydał grę edukacyjną, która w atrakcyjny sposób przekazuje podstawową wiedzę o sektorze ekonomii społecznej, zasadach funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i mechanizmach rozwoju tego sektora. Teraz gracze będą mieli możliwość zmierzenia się w turnieju organizowanym we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną.

5-osobowe drużyny będą rywalizowały ze sobą podczas czterorundowej rozgrywki, w trakcie której będą podejmowały decyzje operacyjne ukierunkowane na realizację celów społecznych i ekonomicznych prowadzonego przez siebie podmiotu ekonomii społecznej. Czyja strategia doprowadzi do najlepszych wyników? Czy uda się zapewnić zrównoważony rozwój organizacji?

22 czerwca: Dzień Otwarty Ekonomii Społecznej

W czwartek wszystkie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają zainteresowanych na „Dzień Otwarty Ekonomii Społecznej”, podczas którego będzie można zapoznać się z szeroką ofertą usług i wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. W tym dniu również wybrane podmioty ekonomii społecznej zachęcają do odwiedzin i poznania ich działalności.

Lista OWES i PES, które można odwiedzić już wkrótce na stronie internetowej.

23 czerwca: Impreza plenerowa „Od Juniora do Seniora – ekonomia społeczna dla każdego”

Wspólnie z podmiotami ekonomii społecznej naszego regionu, zapraszamy wszystkich młodszych i starszych na imprezę plenerową „Od Juniora do Seniora – ekonomia społeczna dla każdego”, która kończy Tydzień Ekonomii Społecznej. Przewidziano liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, w szczególności seniorów. Impreza organizowana jest we współpracy z Fundacją Park Śląski, przy Alei Głównej na terenie Parku.

Szczegóły wkrótce na stronie internetowej.

Zapraszamy do bieżącego śledzenia aktualności o wydarzeniach zaplanowanych w ramach Tygodnia Ekonomii Społecznej na stronie: es.rops-katowice.pl.

Wyniki konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”

Zarząd Województwa Śląskiego na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2017 r. rozstrzygnął konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”. Zwycięskimi gminami, które uznano za najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim oraz najaktywniej wspierające i współpracujące z podmiotami ekonomii społecznej w roku 2016 zostały:

Częstochowa, która zajęła I miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 73,00 punkty,

Zabrze, które zajęło II miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 67,00 punktów,

Mikołów, który zajął III miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 62,86 punktu.

 

Gminy Częstochowa, Zabrze i Mikołów
otrzymują tytuł „Gminy przyjaznej ekonomii społecznej 2016”.

 

Ponadto Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o przyznaniu wyróżnień gminom:

Gaszowice – za innowacyjne podejście do partnerstwa publiczno-społecznego,

Kozy – za zaangażowanie w rozwój społecznie odpowiedzialnych zamówień.

 

Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana na stronie internetowej oraz przesłana uczestnikom konkursu.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy laureatom!

 

Uchwała zarządu o rozstrzygnięciu konkursu

Załącznik do uchwały

Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”

Na podstawie pkt. III.3 Regulaminu Konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016” Zarząd Województwa Śląskiego przedłużył termin nadsyłania zgłoszeń i rozstrzygnięcia Konkursu.

Celem konkursu jest wybór trzech gmin, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej funkcjonującymi na jej terenie. Konkurs ma również przyczynić się do promowania idei przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu.

Zwycięskie gminy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem „Gminy przyjaznej ekonomii społecznej 2016”, w tym wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także nagrody rzeczowe, puchary i pamiątkowe tabliczki potwierdzające przyznanie tytułu. czytaj dalej o: Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”