Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w dniu 4 lipca br. w Katowicach zorganizował trzecie w tym roku spotkanie z cyklu Forów Międzysektorowych realizowanych w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Tym razem tematem wiodącym była Animacja a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej. Forum prowadził Pan Paweł Bilski – fundator i prezes Fundacji Oczami Brata z Częstochowy.

Uczestnicy forum, głównie reprezentanci jednostek samorządowych oraz sektora ekonomii społecznej z województwa śląskiego, aktywnie brali udział w ćwiczeniach, które miały na celu przekazanie praktycznej wiedzy nt. rozwijania społeczności lokalnej z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej. Mieli okazję do nawiązania współpracy podczas budowania lądowiska dla helikoptera oraz nauczyć się jak optymalnie wykorzystać zasoby ludzkie w organizacji pracy na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto omówione zostały tematy związane z komunikacją w organizacji, współpracą z biznesem oraz promocją podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której umieszczona będzie informacja o organizacji ostatniego już forum z zakresu Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej planowanego na 16 września br.

Prezentacja z Forum Międzysektorowego nt. Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej.