Jaką rolę mogą pełnić podmioty ekonomii społecznej w procesach deinstytucjonalizacji? Czy mogą profesjonalnie świadczyć usługi społeczne? W ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” nakręciliśmy krótki film pokazujący na podstawie przykładów z województwa śląskiego potencjał PES, jako realizatorów usług społecznych oraz partnera do współpracy dla samorządów i Centrów Usług Społecznych.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: https://youtu.be/pZQAZfgz3yU