Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. „Klauzule społeczne – własna inicjatywa czy obowiązek?”, organizowane w ramach trzeciego Forum Międzysektorowego, w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Szczególnie zachęcamy do udziału przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą, a także uczelni wyższych z terenu województwa śląskiego.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 listopada 2016 r. w Katowicach (w godzinach 9:00-15:15). Poprowadzi je Tadeusz Joniewicz – ekspert ds. zrównoważonych zamówień publicznych – który wprowadzi uczestników w tematykę wystąpieniem Lek na całe zło? Jak wykorzystywać zrównoważone zamówienia publiczne do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.

Tadeusz Joniewicz jest koordynatorem projektów i specjalistą ds. zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP). Koordynował m.in. projekt „Wzmocnienie monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce”, w ramach którego monitorowana była skala stosowania klauzul społecznych i środowiskowych w polskich instytucjach publicznych. Ukończył Instytut Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Europy Wschodniej UW. Zrealizował kilkadziesiąt seminariów, spotkań, warsztatów i szkoleń dotyczących promocji i stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Wielokrotnie komentował dla mediów kwestie związane ze stosowaniem klauzul społecznych w instytucjach publicznych oraz przygotowania do zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, PAP, Polskieradio24.pl).

Spotkaniu będzie towarzyszyła dyskusja w dwóch blokach tematycznych – szczegółowy program w załączeniu.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza,
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych,
  • przesłanie informacji o dokonaniu zgłoszenia na adres aczechowska@rops-katowice.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 24.11.2016 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.