Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na drugie w tym roku spotkanie w ramach Forum Międzysektorowego, adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Tematem spotkania będzie „Lifting miast, czyli rewitalizacja w śląskim”.

Forum odbędzie się w poniedziałek 17 września 2018 r. w Katowicach (w godzinach 9:30-15:30). Poprowadzi je Pan Piotr Bańczyk. Podczas spotkania zostaną omówione m.in. zagadnienia dotyczące tworzenia dokumentów niezbędnych w procesie rewitalizacji, finansowania działań rewitalizacyjnych, roli podmiotów ekonomii społecznej w procesie rewitalizacji, projektowania działań rewitalizacyjnych, adaptacji środowiska lokalnego do życia na obszarze zrewitalizowanym.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego,
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych (warunek konieczny).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 12 września 2018 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. Forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Informacje o organizacji kolejnych Forów:

W czwartym kwartale 2018 r. ROPS planuje organizację jeszcze dwóch Forów Międzysektorowych, obejmujących następujące tematy:

  1. Zamówienia społecznie odpowiedzialne jako instrument wspomagający rozwój sektora ekonomii społecznej,
  2. RODO w sektorze ekonomii społecznej w kontekście współpracy I i III sektora.

Fora Międzysektorowe realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej ROPS, gdzie ogłaszane będą sukcesywnie rekrutacje uczestników na kolejne spotkania.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program