Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował „Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” – System Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Edycja 2017/2018″.

Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” składa się w postaci elektronicznej, przesyłając go na adres: akses@mrpips.gov.pl.

Nabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do 31.10.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wraz załącznikami jest dostępne pod adresem:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Nabor,wnioskow,o,przyznanie,akredytacji,AKSES,-,edycja,2017,2018,4018.html