Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w województwie śląskim do udziału w zajęciach z cyklu „Team building” organizowanych w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Obecnie prowadzimy rekrutację na czwarte zajęcia poświęcone tematowi: Kreatywność w pracy zespołowej, które odbędą się w dniach 22-23 września 2016 r. w Hotelu Liburnia w Cieszynie, ul. Liburnia 10. Przeznaczone są one dla wszystkich pracowników OWES.

Zakres tematyczny zajęć:

a) Kreatywność i automotywacja w pracy zespołowej:

  • Optymalne wykorzystywanie własnego potencjału i talentów;
  • Wpływ zespołu na potencjał jednostki;
  • Efekt synergii;
  • Rozwój kreatywności i elastyczności w myśleniu i działaniu;
  • Praca zgodna z powołaniem i pasją – budowanie zaangażowania i poczucia sprawczości;
  • Przeciwdziałanie wypaleniu, inicjowanie zmiany w środowisku pracy;
  • Efektywność osobista w czasie;
  • Umiejętność radzenia sobie ze stresem zawodowym

b) Kreatywne rozwiązywanie problemów w zespole – gra terenowa, której celem będzie rozwiązanie problemu poprzez wsparcie procesów zachodzących w grupie na kilku płaszczyznach: wzajemnego zaufania, poznania swoich mocnych/słabych stron, komunikacji, współpracy w grupie.
Szczegółowy program zajęć znajduje się poniżej. Zajęcia obejmują łącznie 14 godzin dydaktycznych. Rozpoczynają się 22 września o godzinie 10.00. Będą prowadzone przez trenerów Tomasza Kobylańskiego i Marcina Mołonia (Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska z Lublina).

Uczestnikom zapewniony zostanie nocleg oraz pełne wyżywienie. Udział w dwudniowych zajęciach jest bezpłatny. Dojazd na miejsce – we własnym zakresie.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o wypełnienie formularza online zamieszczonego poniżej, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie pocztą na adres ROPS. Rekrutacja będzie prowadzona od 6 do 16 września 2016 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników niż dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 2 pracowników reprezentujących jeden Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, a w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w cyklu.

Dodatkowe informacje na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-83.