Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w województwie śląskim do udziału w zajęciach z cyklu „Team building” organizowanych w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.
Obecnie prowadzimy rekrutację na trzecie zajęcia poświęcone tematowi: Praca grupowa nad budowaniem motywacji klienta do zmiany, które odbędą się w dniach 25-26 sierpnia 2016 r. w Hotelu Liburnia w Cieszynie, ul. Liburnia 10. Przeznaczone są one dla wszystkich pracowników OWES.

Zakres tematyczny zajęć:

  • Typologia klientów;
  • Problemy w komunikacji i interakcji z klientem;
  • Efektywna komunikacja i dialog z klientem;
  • Sposoby przekonywania oraz perswadowania;
  • Inspirowanie i motywowanie do zmiany;
  • Metody utrzymywania wysokiego poziomu motywacji wśród klientów;
  • Asertywność;
  • Korzyści płynące ze wspólnej (grupowej) pracy z klientem;
  • Oczekiwania klienta możliwe i niemożliwe do zrealizowania przez pracownika Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;
  • Praca z klientem trudnym, roszczeniowym.

Szczegółowy program zajęć znajduje się poniżej. Zajęcia obejmują łącznie 14 godzin dydaktycznych. Rozpoczynają się 25 sierpnia o godzinie 10.30. Będą prowadzone przez trenerkę Katarzynę Jarząbek (firma INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek z Kielc).

Uczestnikom zapewniony zostanie nocleg oraz pełne wyżywienie. Udział w dwudniowych zajęciach jest bezpłatny. Dojazd na miejsce – we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o wypełnienie formularza online zamieszczonego poniżej, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie pocztą na adres ROPS. Rekrutacja będzie prowadzona od 5 do 19 sierpnia 2016 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników niż dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 2 pracowników reprezentujących jeden Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, a w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w cyklu.

Dodatkowe informacje na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-83.

Załączniki: