Za nami kolejny Śląski Konwent Podmiotów Reintegracyjnych – tym razem spotkaliśmy się w dniach 26-27 maja w Ustroniu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dyskusja na temat kondycji podmiotów reintegracyjnych w naszym regionie, uwarunkowań wpływających na ich rozwój, efektywność i skuteczność działania, w szczególności w odniesieniu do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce. Podczas Konwentu odbyło się również głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych IV kadencji.

Spotkanie otworzył pan Grzegorz Baranowski – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Pani Joanna Jeleniewska – Zastępca Dyrektora opowiedziała o planowanych w najbliższym czasie wydarzeniach organizowanych dla seniorów naszego województwa.

Pan Grzegorz Rak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawił możliwości wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w ramach Funduszu Solidarnościowego, przybliżając aktualne założenia 4 programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Opieka wytchnieniowa, Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, Centrum opiekuńczo-mieszkalne oraz podsumowując ich dotychczasowe efekty.

Pani Anna Buczek wraz z panem Janem Wrońskim – Dyrektorem Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiła działania ułatwiające przezwyciężanie barier, z którymi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami oraz formy wsparcia PFRON pomagające w osiąganiu przez nich samodzielności. Opowiedziała również o dobrych praktykach z tego zakresu realizowanych w województwie śląskim.

Następnie odbyło się ogłoszenie wyników wyborów do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych IV kadencji, a świeżo wybrani przedstawiciele CIS-ów, KIS-ów, ZAZ-ów i WTZ-ów mieli okazję zaprezentować się uczestnikom Konwentu.

W trakcie dnia do uczestników Konwentu dołączyła pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, podkreślając wagę cyklicznych spotkań podmiotów reintegracyjnych, pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy ich pracownikami i dziękując za pasję, z jaką wspierają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Przedstawicielki Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – pani Katarzyna Modrakowska i pani Anna Kopka wraz z panią Anną Cekierą – Zastępcą Dyrektora przedstawiły założenia programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w obszarze włączenia społecznego oraz planowane wykorzystanie stawek jednostkowych dla procesu reintegracji społeczno-zawodowej w ramach programu.

Pierwszy dzień Konwentu zakończył się zainicjowaniem tematu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi przez panie moderatorki: Martynę Jarząb – psycholog i psychoterapeutkę oraz Ewę Rudzką-Jasińską – psychiatrę i psychoterapeutkę. Przeanalizowano zjawisko strachu, lęku oraz stresu w obliczu zmieniającej się sytuacji zewnętrznej – pandemii COVID-19, wojny w Ukrainie. Drugi dzień spotkania w całości był poświęcony rozwinięciu tematyki zaburzeń i chorób psychicznych oraz pracy z osobami ich doświadczającymi.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom i moderatorom za aktywny udział w spotkaniu oraz ciekawe wystąpienia i dyskusje.

Śląski Konwent Podmiotów Reintegracyjnych organizowany był w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i korzystania z materiałów przedstawionych w trakcie Konwentu.

 

Prezentacje z konwentu:

ŚUW – Fundusz Solidarnościowy – wsparcie dla osób z niepełnosprawnością

PFRON – Wiele działań, jeden cel

EFS – Fundusz Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

M. Jarząb, E. Rudzka-Jasińska – Zjawisko lęku oraz stresu w obliczu zmieniającej się sytuacji zewnętrznej (pandemia, wojna)