17 października br. na Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się Gala wręczenia nagród w konkursach „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” i „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” . Celem wydarzenia było nie tylko do wręczenie nagród dla laureatów, ale również prezentacja ich dotychczasowych dokonań. W trakcie spotkania uhonorowano zasługi wszystkich zgłoszonych kandydatów w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców naszego regionu oraz rozwoju całego województwa.

W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego nagrody wręczała Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Założenia i przebieg obu konkursów prezentowała Pani Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Sylwetki Ambasadorki i Ambasadora Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018 przedstawili Pani Halina Zwaniecka reprezentująca Radę Seniorów Miasta Sosnowca oraz Pan Jan Dziedzic będący przedstawicielem Mysłowickiej Rady Seniorów. Natomiast osiągnięcia Przyjaciół ekonomii społecznej 2018 omówiła Pani Sonia Rzeczkowska ze Stowarzyszenia MOST w Katowicach.

Laureatami konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”, którzy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe statuetki i dyplomy, zostali:
Pani Lidia Musiał – Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018,
Pan Jan Gwizd – Ambasador Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018.

Z kolei tytuł „Przyjaciela ekonomii społecznej 2018” oraz nagrody, pamiątkowe statuetki i dyplomy otrzymali:
Pan Adrian Staroniek – I miejsce,
Pan Kazimierz Speczyk – II miejsce,
Pan Dezyderiusz Szwagrzak – III miejsce.

Podczas wydarzenia wykład pt. „Doceniać każdą chwilę – aktywności w późnej dorosłości” wygłosiła Pani dr Wiesława Walkowska – przedstawicielka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz członkini Śląskiej Rady ds. Seniorów. Galę uświetnił występ artystyczny Pani Danuty Chyckiej.

Załączniki:

Prezentacja nt. założeń i przebiegu Konkursu „Ambasador/Ambasadora Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”
Prezentacja nt. założeń i przebiegu Konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”
Prezentacja sylwetek laureatów Konkursu „Ambasador/Ambasadora Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”
Prezentacja sylwetek laureatów Konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”