Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w seminarium „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca” połączonym z uroczystym wręczeniem nagród laureatom konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej”. Seminarium odbędzie się 5 czerwca 2014 r. w Dąbrowie Górniczej w Urzędzie Miasta przy ulicy Granicznej 21.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” i jest skierowane do pracowników i wolontariuszy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu centralnego województwa śląskiego.
Celem seminarium jest przedstawienie modeli i doświadczeń w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze ekonomii społecznej. W programie przewidziano m.in. panel z udziałem przedstawicieli nagrodzonych gmin, podejmujących aktywną działalność na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza on-line do dnia 2 czerwca 2014 roku oraz o wydrukowanie go, podpisanie i dostarczenie na seminarium. Ilość miejsc jest ograniczona. Udział w seminarium jest bezpłatny.
Ponadto podmioty ekonomii społecznej zainteresowane wystawieniem swoich produktów lub zaprezentowaniem usług na stoiskach promocyjnych podczas seminarium, proszone są o kontakt z p. Magdaleną Mike z Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej pod numerem telefonu 668 573 952.

Dodatkowe informacje na temat seminarium można uzyskać pod numerem telefonu (32) 730-68-96 lub (32) 730-68-87.

Poniżej zamieszczono program seminarium i formularz zgłoszeniowy.