W imieniu Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej zapraszamy na seminarium pt. „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” organizowane przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu systemowego „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Seminarium realizowane jest pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Związku Miast Polskich a skierowane jest do pracowników administracji publicznej oraz pracowników instytucji i przedsiębiorstw zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.Seminaria realizowane będą w około 80 lokalizacjach na terenie całego kraju. Organizacją seminariów na terenie województwa śląskiego i opolskiego zajmuje się Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, jako partner lokalny wydarzenia.

Pierwsze seminarium odbędzie się 17 marca 2014 r. w Rybniku w hotelu Olimpia, ul. Hotelowa 12, początek o godz. 9.00, następne w dniu 18 marca w Katowicach w Klubie Natura Art, ul. Mielęckiego 4, także od 9.00.

Planowane są jeszcze seminaria w dniach: 20 marca w Częstochowie, 21 marca w Bielsku-Białej, 1 kwietnia w Sosnowcu, 8 kwietnia w Opolu, 5 kwietnia w Nysie oraz 13 maja w Strzelcach Opolskich. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej www.klauzulespoleczne.pl.

Na seminarium można zgłosić się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego. W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z zespołem projektowym, tel. 022/4509704, e-mail: klauzule@cofund.org.pl.