30 sierpnia 2018 r. w Katowicach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zorganizował Forum Międzysektorowe  nt. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Regionalne Inwestycje Terytorialne jako szansa na wykorzystanie potencjału ekonomii społecznej w rozwoju województwa śląskiego”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej. Forum poprowadziła Pani Anna Kalinowska, która przybliżyła uczestnikom podstawy prawne, założenia, zasady funkcjonowania  zadania związków ZIT/RIT, omówiła strategie Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, miejsce ZIT/RIT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dobre praktyki we wdrażaniu projektów ZIT/RIT, rolę podmiotów ekonomii społecznej we wdrażaniu projektów ZIT/RIT oraz szanse wynikające z realizacji projektów ZIT/RIT. Spotkaniu towarzyszyła bieżąca wymiana doświadczeń oraz dyskusja w obrębie kwestii problematycznych pojawiających się w trakcie realizacji projektów w ramach ZIT/RIT.

Fora Międzysektorowe są cyklicznie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Najbliższe odbędzie się już 17 września 2018 r. Więcej informacji znajduje się tutaj. Zapraszamy do udziału.

Załącznik:

Prezentacja_A._Kalinowska