Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach na temat „Budowania efektywnego partnerstwa lokalnego” w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.Warsztaty będące kontynuacją spotkań na temat partnerstw lokalnych, skierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Mają na celu wspieranie nawiązania partnerstw międzyinstytucjonalnych, w tym na rzecz ekonomii społecznej oraz przybliżenie praktycznych aspektów efektywnego funkcjonowania partnerstw.

Terminy warsztatów:

dla subregionu centralnego:
1. termin warsztatów – 22-23 maja 2014 r.
lub
2. termin warsztatów – 16-17 czerwca 2014 r.

dla subregionu południowego:
1. termin warsztatów – 4-5 czerwca 2014 r.
lub
2. termin warsztatów – 23-24 czerwca 2014 r.

dla subregionu zachodniego:
1. termin warsztatów – 9-10 czerwca 2014 r.
lub
2. termin warsztatów – 25-26 czerwca 2014 r.

dla subregionu północnego:
1. termin warsztatów – 11-12 czerwca 2014 r.
lub
2. termin warsztatów – 30 czerwca – 1 lipca 2014 r.

Jeśli nie odpowiada Państwu termin warsztatów przeznaczonych dla danego subregionu, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 730 68 87 w celu ustalenia innego odpowiadającego Państwu terminu.

Zajęcia będą odbywać się w hotelu AROS w Tychach, przy ul. Oświęcimskiej 51. Zajęcia prowadzone będą przez Pana Bartosza Kosińskiego z firmy Far Beyond Business. Uczestnikom zapewniony zostanie nocleg oraz pełne wyżywienie. Udział w dwudniowym bloku szkoleniowym jest całkowicie bezpłatny.
W pierwszym dniu warsztaty będą odbywać się w godzinach: 9:00 – 16:30, w drugim dniu w godzinach: 8:45 – 14:15.

W związku z tematyką i charakterem warsztatów, których celem jest przedstawienie kluczowych aspektów dotyczących tworzenia i funkcjonowania partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnych przy jednoczesnym budowaniu zespołów na potrzeby przyszłych partnerstw, grupy będą tworzone w oparciu o lokalizację reprezentowanych instytucji.

W związku z tym prosimy o zapisywanie się na warsztaty przeznaczone dla tego subregionu, w którym siedzibę ma reprezentowany przez Państwa podmiot, a w przypadku chęci grupowego zgłoszenia się przedstawicieli kilku instytucji o zapisywanie się na ten sam warsztat (wybór z listy rozwijanej na formularzu zgłoszeniowym). Ponadto zastrzegamy sobie możliwość dokonania przesunięć uczestników między warsztatami przeznaczonym dla danego subregionu, jeśli zagwarantuje to większą spójność grupy. Grupy warsztatowe będą liczyły 10-13 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza online. Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco od 13 maja do momentu wyczerpania się wolnych miejsc. Po wypełnieniu formularza, prosimy o jego wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie na warsztaty. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Dojazd na miejsce odbywania się warsztatów – we własnym zakresie.
Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 32- 730-68-96 lub 32-730-68-87.

Poniżej zamieszczono program warsztatów i formularz zgłoszeniowy.