Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych wspólnych szkoleniach pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa śląskiego, w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Celem szkoleń wspólnych pracowników OPS i PCPR jest rozwijanie współpracy międzyinstytucjonalnej. Grupy szkoleniowe będą liczyły do 25 osób. W każdym dniu po zajęciach odbędą się 45-minutowe konsultacje, które mają umożliwić uczestnikom omówienie z trenerem interesujących ich kwestii.

Temat szkolenia:

„Opracowanie projektów rewitalizacji społecznej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”

  • I termin: 22-23 października 2015 roku
  • II termin: 26-27 października 2015 roku

Zajęcia prowadzone będą przez Pana Mariusza Andrukiewicza i Pana Dariusza Bożka z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. Szkolenia odbywać się będą w hotelu na terenie województwa śląskiego.

Uczestnikom zapewniony zostanie nocleg oraz pełne wyżywienie. Udział w dwudniowym bloku szkoleniowym jest całkowicie bezpłatny. Dojazd na miejsce odbywania się szkoleń – we własnym zakresie.

Każde ze szkoleń obejmuje 14 godzin dydaktycznych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza online, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie pocztą na adres ROPS. Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco od 9 września do momentu wyczerpania się wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-84.

Poniżej zamieszczono program szkolenia i formularz zgłoszeniowy.