Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach na temat:

 • „Mapowanie zasobów, sieciowanie i motywowanie partnerów do współpracy, czyli jak nawiązać międzyinstytucjonalną współpracę partnerską i ją utrzymać”
 • „Partnerskie inicjatywy lokalne – rodzaje działań i metody ich realizacji na podstawie analizy dobrych praktyk”
  oraz
 • „Partnerstwo lokalne jako otoczenie ekonomii społecznej – tworzenie partnerstw międzyinstytucjonalnych i międzysektorowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej”

(1 niezrealizowany termin warsztatów)

w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Warsztaty będące kontynuacją spotkań na temat partnerstw lokalnych, skierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Mają na celu wspieranie nawiązania partnerstw międzyinstytucjonalnych oraz przybliżenie praktycznych aspektów efektywnego funkcjonowania partnerstw.

Warsztaty będą prowadzone przez trenera z firmy Far Beyond Business, Pana Bartosza Kosińskiego. Uczestnikom zapewniony zostanie nocleg oraz pełne wyżywienie. Udział w dwudniowym bloku warsztatowym jest całkowicie bezpłatny. Dojazd na miejsce odbywania się warsztatów – we własnym zakresie.

Terminy warsztatów:

„Partnerstwo lokalne jako otoczenie ekonomii społecznej – tworzenie partnerstw międzyinstytucjonalnych i międzysektorowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej”

 • 6-7 listopada – 1 niezrealizowany termin warsztatów, wszystkie subregiony województwa

„Mapowanie zasobów, sieciowanie i motywowanie partnerów do współpracy, czyli jak nawiązać międzyinstytucjonalną współpracę partnerską i ją utrzymać”

 • 13-14 listopada – subregion centralny
 • 19-20 listopada – subregion południowy
 • 1-2 grudnia – subregion zachodni
 • 8-9 grudnia – subregion północny

„Partnerskie inicjatywy lokalne – rodzaje działań i metody ich realizacji na podstawie analizy dobrych praktyk”

 • 17-18 listopada – subregion zachodni
 • 25-26 listopada – subregion północny
 • 3-4 grudnia – subregion centralny
 • 10-11 grudnia – subregion południowy

Pierwszeństwo przy zapisach mają osoby z danego subregionu, jednak nie wyklucza to zgłoszeń osób z innych subregionów niż wskazane. Grupy warsztatowe będą liczyły do 14 osób.

Zajęcia będą odbywać się w hotelu AROS w Tychach, przy ul. Oświęcimskiej 51. W pierwszym dniu warsztaty będą odbywać się w godzinach: 9:00 – 16:30, w drugim dniu w godzinach: 8:45 – 14:15.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza online. Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco od 15 października do momentu wyczerpania się wolnych miejsc. Po wypełnieniu formularza, prosimy o jego wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie na warsztaty.

Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Poniżej zamieszczono programy warsztatów i formularz zgłoszeniowy.