W dniach 13-14 kwietnia 2016 roku w Szczyrku odbyła się konferencja pn. „System wsparcia ekonomii społecznej w województwie śląskim”, której głównym celem było przedstawienie i promocja działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujących w województwie śląskim.

Uczestniczyło w niej blisko 100 pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczęto od zachęcenia do stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Jako dobre przykłady mogły posłużyć miasta – laureaci konkursu „Klauzule społeczne na start”, tj. Częstochowa i Gliwice, których przedstawicielom wręczono nagrody za zajęcie kolejno I i II miejsca. Dalsza część dnia poświęcona była systemowi wsparcia ekonomii społecznej, począwszy od przedstawienia koncepcji jego koordynacji, a w głównej mierze skoncentrowana na zaprezentowaniu działalności i oferty sześciu Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujących w naszym województwie. Dla potencjalnych beneficjentów była to okazja do uzyskania szczegółowych informacji na temat usług i możliwości wsparcia oferowanych przez OWES-y.

Drugi dzień konferencji oparty był o prezentacje gości spoza województwa śląskiego. Nowości w zakresie finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej przedstawiła pani Teresa Zagrodzka z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy. Pan Przemysław Piechocki ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania pokazał na konkretnych przykładach realne korzyści dla gmin i społeczności lokalnych, które wynikają z funkcjonowania w nich przedsiębiorstw społecznych.

Elementem, który w naturalny sposób stanowił podsumowanie konferencji był panel, podczas którego żywo dyskutowano na temat roli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w zarządzaniu potencjałem trzeciego sektora, a także na temat korzyści dla podmiotów publicznych płynących z otwarcia się na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Uczestnikami debaty moderowanej przez pana Piotra Kuźniaka z Wrocławia były osoby związane zarówno z sektorem publicznym, jak i pozarządowym: Urszula Sprącel-Kudrzyn (Fundacja Integracji Społecznej Feniks), Tadeusz Durczok (Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej), Jacek Arasim (Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych), Anna Bednarek (Centrum Integracji Społecznej w Jeleśni), Marcin Stempniak (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), Jan Cieślar (Urząd Miasta Wisła), Małgorzata Surlej (Urząd Gminy Dąbrowa Zielona), Mateusz Eichner (Centrum Społecznego Rozwoju). Puentą debaty może być stwierdzenie, iż warto uświadamiać podmioty, które dotychczas pozostawały zamknięte na współpracę międzysektorową, o licznych korzyściach płynących z jej rozwijania. Uczestnicy wskazali na konieczność organizowania przedsięwzięć w postaci debat, konferencji czy seminariów skoncentrowanych na zagadnieniach dotyczących współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Po zakończeniu konferencji odbyły się warsztaty dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznych prowadzone przez panią Agnieszką Chomiuk – kierownik OWES z Gdańska.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Prezentacje: