Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w dniach 19-23 czerwca 2017 r. zaprasza na organizowany po raz pierwszy w województwie śląskim Tydzień Ekonomii Społecznej. Jego głównym celem jest promowanie ekonomii społecznej i zagadnień z nią związanych wśród mieszkańców naszego województwa.

Jednym z wydarzeń w ramach Tygodnia Ekonomii Społecznej będą Targi Ekonomii Społecznej, które odbędą się 20 czerwca, w godzinach 9:00-19:00 na Rynku w Katowicach. Podczas Targów możliwość zaprezentowania i sprzedaży swoich produktów i usług będą miały podmioty ekonomii społecznej z województwa śląskiego.

Targi wystawiennicze są niepowtarzalną okazją dla podmiotów ekonomii społecznej do nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi klientami oraz przedstawienia szerszemu gronu odbiorców produktów i usług ze swojej oferty. Prezentacja na Targach pozwoli także zaznaczyć obecność podmiotów ekonomii społecznej na rynku oraz zwiększyć świadomość konsumentów na temat ich produktów i usług.
Katowicki Rynek, na którym odbędą się Targi Ekonomii Społecznej, to centrum spotkań mieszkańców regionu oraz jedno z jego najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej uczęszczanych miejsc.

Zgłoszenia podmiotów ekonomii społecznej chętnych do udziału w Targach przyjmowane będą mailowo, pod adresem alegosz@rops-katowice.pl, w terminie do 12 maja 2017 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Targach. Udział w Targach jest bezpłatny.

Mając na względzie zachowanie zasady zróżnicowania subregionalnego, której celem jest zapewnienie reprezentacji podmiotów ekonomii społecznej z całego województwa oraz zgodność profilu działalności (produktów i usług) z charakterem imprezy, ROPS zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy wystawców.

Dodatkowe informacje na temat Targów można uzyskać pod numerami telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83. Tydzień Ekonomii Społecznej jest organizowany przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.