Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. „Przywracanie osób niepełnosprawnych do aktywnego życia – praca z beneficjentem i jego rodziną” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych (Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Centrów i Klubów Integracji Społecznej), jednostek samorządu terytorialnego oraz pomocy i integracji społecznej a także wszystkich organizacji współpracujących i działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Spotkanie odbędzie się w piątek 2 czerwca 2017 r. w Katowicach w sali Parku Technologiczno-Przemysłowego Revita przy ulicy Żelaznej 17 D (w godzinach 9:00 – 15:20). Jest ono organizowane przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Forum rozpocznie wystąpienie na temat „Niepełnosprawny uczestnik w podmiotach reintegracyjnych, czyli charakterystyka potrzeb, możliwości i ograniczeń osób niepełnosprawnych” poprowadzone przez Panią Bożenę Dorożyńską – prezes Śląskiego Stowarzyszenia oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ad Vitam Dignam” dla osób chorych psychicznie; współtwórcę, realizatora i koordynatora programów w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i rehabilitacji psychiatrycznej.

W dalszej części spotkania przewidziano wymianę doświadczeń i dyskusję na temat relacji interpersonalnych pomiędzy osobą niepełnosprawną, rodziną a podmiotem reintegracyjnym. Omówione zostaną efektywne narzędzia komunikowania się z dorosłymi opiekunami osób niepełnosprawnych, a także sposoby tworzenia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez współpracę w obrębie sektora ekonomii społecznej i z instytucjami spoza sektora.

Druga część Forum poprowadzona zostanie przez Przedstawiciela Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic. Prelegent poruszy temat reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych, a w szczególności skuteczności i efektywności działań aktywizacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza,
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych,
  • przesłanie informacji o dokonaniu zgłoszenia na adres alegosz@rops-katowice.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 31.05.2017 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Załączniki: