Zaproszenie na Forum Międzysektorowe pn. „Zlecanie zadań publicznych i stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pn. „Zlecanie zadań publicznych i stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli administracji samorządowej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2019 r. (wtorek) w godz. 9:30 – 15.30 w Katowicach. Forum realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Forum zostanie poprowadzone przez Panią Barbarę Kunysz-Syrytczyk – radcę prawnego, wykładowcę, doświadczonego trenera i doradcę wielu instytucji publicznych.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami z obszaru społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, w tym z istotnymi definicjami, podstawami prawnymi w ww. zakresie, zasadami zlecania zadań publicznych i rozliczania otrzymanych dotacji. Ponadto wyjaśnione zostaną różnice między udzielaniem zamówienia publicznego z aspektem społecznym a zlecaniem realizacji zadania publicznego. Na bazie dobrych praktyk określone zostaną zależności między rozwojem sektora ekonomii społecznej a zlecaniem zadań podmiotom działającym w tym sektorze.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (link dostępny poniżej),
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 4 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. spotkania na terenie Katowic prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 87 i 32 730 68 96.

Informacja o organizacji kolejnych Forów:

W trzecim kwartale 2019 r. (tj. lipcu i wrześniu) ROPS planuje organizację kolejnych Forów Międzysektorowych dotyczących:

  1. Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej.
  2. Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej es.rops-katowice.pl, gdzie ogłaszane będą sukcesywnie rekrutacje uczestników na kolejne spotkania.

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy
Ramowy program

___________________________________________________________________________

Aktualizacja z dnia 5 czerwca 2019 r.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w Forum rekrutacja została już zamknięta. Zapraszamy do udziału w kolejnych Forach organizowanych przez ROPS.