Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej przy Stowarzyszeniu „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza przedstawicieli trzech sektorów tj. organizacji pozarządowych i przedsiebiorstw społecznych, pracowników sektora publicznego oraz przedsiębiorców do wzięcia udziału w Forum „Trzy filary – wspólny kapitał”, które odbędzie się 21 października w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej.

Podczas wydarzenia każdy z uczestników będzie miał możliwość zapoznania się z nową perspektywą finansową ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w kontekście partnerstw międzysektorowych oraz dobrymi praktykami podmiotów realizujących projekty partnerskie.

Rejestracja na Forum dostępna na stronie: http://www.owes.bcp.org.pl/oferta/szkolenia/forum-trzy-filary-wspolny-kapital