Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na ostatnie w tym roku spotkanie organizowane w ramach cyklu Forów Międzysektorowych. Tym razem tematem przewodnim będzie „Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej”. Spotkanie jest adresowane do przedstawicieli administracji samorządowej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 16 września 2019 r. w Katowicach (w godzinach 9:30 – 15.30). Forum realizowane jest przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Forum poprowadzi Pani Iwona Niedojadło z Fundacji FLEXI MIND. Podczas spotkania uczestnicy poznają m.in. założenia i cele deinstytucjonalizacji, rodzaje usług, które mogą być świadczone w taki sposób, czynniki ułatwiające deinstytucjonalizację i wpływ sytuacji demograficznej na poszukiwanie alternatyw dla opieki instytucjonalnej. W dalszej części mowa będzie o źródłach finansowania, formach zlecania usług społecznych oraz korzyściach płynących z włączenia w ten proces podmiotów ekonomii społecznej.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (dostępny poniżej),
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 30 sierpnia 2019 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

 

Załączniki: