Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie nt. „Absolwenci centrów i klubów integracji społecznej – dalsza integracja czy powrót na otwarty rynek pracy”, organizowane w ramach drugiego Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do centrów i klubów integracji społecznej z terenu województwa śląskiego, a także innych podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz przedstawicieli administracji publicznej współpracujących z sektorem ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się w piątek 28 października 2016 roku w Katowicach (w godzinach 9:00-15:15). Jest ono organizowane przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpocznie je Pan Tomasz Furgalski – konsultant, psycholog, coach i trener – analizą możliwości oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez beneficjentów podmiotów reintegracyjnych.

Tomasz Furgalski to konsultant, z dwoma dyplomami z zarządzania, psycholog, coach i trener, posiadający ponad 16-letnią praktykę menedżerską i trenerską. Ukończył studia MBA, uzyskał tytuł magistra zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim wraz z certyfikatem Jean Moulin 3 University a Lyon D.E.S.S. Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises. Przeprowadził kilkanaście treningów w obszarze ekonomii społecznej, dotyczących umiejętności interpersonalnych, zarządzania, negocjacji, zarządzania sobą, napisał także kilka artykułów na temat ekonomii społecznej, w szczególności poświęconych spółdzielniom socjalnym.

Spotkaniu będzie towarzyszyła dyskusja w dwóch blokach tematycznych – szczegółowy program w załączeniu.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza,
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych,

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 25.10.2016 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.