W dniach 1-4 października br. w województwie śląskim odbędzie się I edycja Akcji społecznej pn. „Spotkajmy się w pracy”. Akcję przygotowuje Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, prowadzące Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI) – Oddział w Bytomiu przy współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Głównym celem Akcji jest wsparcie w zatrudnianiu na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Akcja ma pokazać, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną w województwie śląskim pracują w zwykłych, a nie specjalnych miejscach pracy, a ich praca wynika z potrzeb rynku pracy i przynosi korzyści dla obu stron. Akcja ma także popularyzować wśród mieszkańców regionu, w tym jego władz i pracodawców zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach Akcji w dniach od 1 do 4 października osoby publiczne (przedstawiciele władz regionu, miast, artyści, dziennikarze) odwiedzą miejsca pracy, gdzie pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zaproszeni goście będą pracowali razem z osobami niepełnosprawnymi, wykonując takie same obowiązki. Gościom będzie towarzyszył (pozostając w cieniu) trener pracy z Centrum DZWONI w Bytomiu.

Wydarzenie będzie stanowiło doskonałą okazję do promocji regionu jako miejsca przyjaznego dla osób z niepełnosprawnościami i otwartego na ich potrzeby w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. Ambasadorką Akcji jest Marta Żmuda-Trzebiatowska.

Szczegóły wkrótce!