Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pn. „Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli administracji samorządowej, instytucji systemu pomocy społecznej, publicznych służb zatrudnienia oraz zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się 4 lipca 2019 r. (czwartek) w godz. 9:30 – 15.30 w Katowicach. Forum organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zostanie zrealizowane przez Pana Pawła Bilskiego – praktyka i promotora wolontariatu, animatora lokalnego z wieloletnim doświadczeniem, Prezesa Zarządu Fundacji Oczami Brata i Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że alternatywa 21”.

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję zyskać wiedzę niezbędną do prowadzenia animacji lokalnej, w tym dowiedzą się jakie są jej cele, funkcje, etapy oraz formy. Uzyskają informacje jakie podmioty warto zaangażować w powyższy proces i jak ważny jest aspekt motywacji w osiągnięciu satysfakcjonujących rezultatów działań.

W trakcie Forum omówione zostaną zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania animacji lokalnej w rozwijaniu ekonomii społecznej poprzez zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej na rynku i ich roli w realizacji usług społecznych. W programie przewidziano ćwiczenia warsztatowe, dyskusje na temat przykładów dobrych praktyk i studiów przypadku.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  1. przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego, a następnie
  2. wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 28 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. spotkania na terenie Katowic prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 87 i 32 730 68 96.

Informacja o organizacji kolejnych Forów:

We wrześniu 2019 r. ROPS planuje organizację ostatniego w tym roku Forum Międzysektorowego w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej es.rops-katowice.pl, gdzie ogłaszane są informacje o organizowanych przez nas wydarzeniach.

Załączniki: