Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych organizuje w dniach 15-17 września w Bielsku-Białej bezpłatne warsztaty pt. „Innowacyjne metody planowania i realizowania działań na rzecz lokalnych społeczności” dla osób związanych z organizacjami pozarządowymi. Po udziale w warsztatach zespoły projektowe będą się mogły ubiegać o dofinansowanie zaproponowanego przez nie projektu na rzecz lokalnej społeczności.

Ramowy program warsztatów, regulamin udziału w projekcie oraz link do formularza zgłoszeniowego znajdują się tutaj.

Załącznik:

Zaproszenie na warsztaty_Slaskie_FIO_2017