Zapraszamy do odwiedzenia w najbliższy weekend, czyli w dniach 26-28 sierpnia 2022 r. Cieszyna, gdzie odbędzie się Festiwal Organizacji Pozarządowych Cieszyński Przekładaniec.

To trzy dni pełne atrakcji, podczas których będzie można m.in. spotkać się z cieszyńskimi organizacjami pozarządowymi podczas dni otwartych, na jarmarku poznać ich różnorodną działalność, produkty i usługi, uczestniczyć w interesujących warsztatach, pokazach, wydarzeniach sportowych, a także koncertach folkowych i rockowych kapel, w tym jubileuszowym koncercie zespołu Raz Dwa Trzy. Poszczególne wydarzenia Festiwalu odbywają się w różnych częściach Cieszyna – szczegóły w programie.

Cieszyński Przekładaniec jest imprezą odbywającą się dzięki współpracy kilkunastu podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego i wsparciu partnerów. W tym roku w organizację imprezy włączył się także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w porozumieniu z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.

Informacje o Festiwalu dostępne są na Facebooku Fundacji „Być Razem”: https://www.facebook.com/fundajcabycrazem oraz materiałach dostępnych poniżej.

Cieszyński Przekładaniec – ulotka

Cieszyński Przekładaniec – plakat

Cieszyński Przekładaniec – koncert Raz Dwa Trzy

Więcej o organizacjach zaangażowanych w Festiwal można przeczytać na Facebooku OWES: https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Wsparcia-Ekonomii-Spo%C5%82ecznej-w-Bielsku-Bia%C5%82ej-570879429600886/