Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie nt. „Biznes i podmioty ekonomii społecznej – nawiązywanie trwałych i partnerskich relacji”, organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego, w tym społecznych, a także pracowników podmiotów ekonomii społecznej i administracji publicznej współpracujących z sektorem ES.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 29 września 2016 roku w Katowicach (w godzinach 9:00-15:30). Jest ono organizowane przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpocznie je Pan Robert Kawałko – Prezes Zarządu Fundacji Polski Instytut Filantropii, wystąpieniem nt. „Jaka to melodia? – czyli jak rozmawiać z firmami o pieniądzach na cele społeczne”.

Robert Kawałko jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendystą Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działami marketingu kolejno w dwóch firmach z branży IT, a następnie zdobywał doświadczenie jako fundraiser w organizacjach pozarządowych, gdzie m.in. przez dwa lata kierował dużymi kampaniami Direct Mailing. Od 2000 roku prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w PR, fundraisingu (FR), szkoleniach i doradzaniu organizacjom. Jest inicjatorem i współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, którego był prezesem zarządu w latach 2006-2012, a następnie wiceprezesem. W latach 2007-2013 pełnił funkcję wiceprezesa Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, gdzie odpowiadał za rozwój nowych organizacji fundraiserów w Europie. Współtworzył wiele kampanii fundraisingowych i doradzał przy ich wdrażaniu. Występował na konferencjach m.in. w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, w Holandii, Japonii, Gruzji i na Węgrzech. Wykładał na kilku uczelniach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, UJ i in.), a obecnie prowadzi regularnie zajęcia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Doradza także działom FR w kilku organizacjach pozarządowych oraz jest autorem licznych publikacji na temat fundraisingu i zarządzania organizacjami. Od sierpnia 2015 r. kieruje założoną przez siebie Fundacją Polski Instytut Filantropii, która prowadzi ogólnopolskie kampanie filantropijne – „Kilometry Dobra” i „Dobry Testament”.

Spotkaniu będzie towarzyszyła dyskusja w dwóch blokach tematycznych, prowadzona przez Pana Roberta Kawałko, obejmująca następujące zagadnienia:

1. Biznes i filantropia – zderzenie dwóch kultur

 • Czy polscy biznesmeni są wrażliwi społecznie?
 • Kiedy pomaganie opłaca się firmom?
 • Jak współpracować z firmami odpowiedzialnymi społecznie?
 • Czy organizacje mogą być agencjami reklamowymi dla firm?

2. Recepta na wspólnotę idei i interesów

 • Jak nawiązywać i prowadzić dobre relacje z biznesem?
 • Dlaczego firmy zwykle odmawiają pomocy organizacjom?
 • Zasady budowania ofert sponsorskich
 • Sukcesy, które inspirują – przykłady dobrego partnerstwa z biznesem

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

 • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza,
 • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych,
 • przesłanie informacji o dokonaniu zgłoszenia na adres aczechowska@rops-katowice.pl, wraz z zagadnieniami, które uczestnik chciałby przedyskutować na spotkaniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 27.09.2016 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.