29 września 2016 r. odbyło się Forum Międzysektorowe na temat „Biznes i podmioty ekonomii społecznej – nawiązywanie trwałych i partnerskich relacji”. Wzięli w nim udział przedstawiciele spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji oraz administracji publicznej współpracujący z sektorem ES.

Spotkanie poprowadził Robert Kawałko – Prezes Zarządu Fundacji Polski Instytut Filantropii. Podczas prelekcji wprowadzającej w tematykę dyskusji omówił on zasady prowadzenia rozmów o pieniądzach na cele społeczne. Spotkanie stanowiło okazję do dyskusji na temat budowania wieloletnich, stabilnych relacji ze sponsorami, członkami organizacji i jej darczyńcami, społecznej odpowiedzialności biznesu, konstruowania ofert sponsorskich, a także omówienia dobrych przykładów i praktycznego przećwiczenia aspektów związanych z komunikowaniem się fundraiserów ze sponsorami.