W dniach 29-30 maja 2019 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbędzie się II edycja Konferencji & Expo Smart Ecosystems 2019, podczas której praktycy z USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec i Polski będą mówili o najważniejszych aspektach inteligentnego rozwoju miast oraz ekosystemu, do którego te miasta należą.

W pierwszym dniu konferencji odbędą się warsztaty pn. „Budowanie ekosystemu innowacji społecznych w inteligentnych miastach”, których celem jest podkreślenie faktu, że kluczowe jest powiązanie rozwoju inteligentnego miasta z rozwojem ekonomii społecznej. W programie warsztatów znajdą się wystąpienia ekspertów na temat realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne. Będzie to również okazja do nawiązywania i zacieśniania współpracy międzysektorowej w zakresie wspierania aktywności społeczno-ekonomicznej, współpracy w zakresie tworzenia miejsc pracy, kooperacji biznesowej oraz tworzenia partnerstw publiczno-prywatno-społecznych.

Patronat nad tym wydarzeniem objął Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Więcej informacji o konferencji i warsztatach oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie organizatorów:

https://www.smartecosystems.pl/warsztat-innowacje-spoleczne/