Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zachęca do zapoznania się z filmem informacyjno-promocyjnym na temat ekonomii społecznej, który ma na celu upowszechnianie i promowanie idei ekonomii społecznej jako narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zrealizowanym w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Film składa się z dwóch odcinków:

  1. odcinek prezentuje działalność Spółdzielni Uczniowskiej „Wyrwigrosz” w Lublińcu i Spółdzielni Socjalnej OFKA w Cieszynie,
  2. odcinek prezentuje działalność Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie i Zakładu Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja” w Żorach.

Został wyemitowany w TVP Katowice w październiku 2015 r.