W dniu 23 września 2020 r. w Katowicach odbyło się Forum Międzysektorowe, którego organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Forum poprowadziła Paulina Fronczak – Wiceprezeska Zarządu Fundacji „Oczami Brata” z Częstochowy. Podczas Forum uczestnicy spotkania, głównie pracownicy śląskich podmiotów reintegracyjnych, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej mogli dowiedzieć się m.in. na czym polega praca z osobami wykluczonymi społecznie, jak skutecznie komunikować się z osobą bierną/obojętną, agresywną, po odbyciu kary więzienia lub uzależnioną. Kolejnym punktem spotkania było omówienie pracy z trudnym klientem, w tym nastawienie do klienta, umiejętność zarządzania emocjami oraz stawiania i przestrzegania granic.

W drugiej części spotkania uczestnicy ćwiczyli sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, ponadto omówione zostały przyczyny ich powstawania oraz rodzaje konfliktów.

Spotkanie zakończyło się wymianą wiedzy między uczestnikami, którzy dzielili się na bazie swoich doświadczeń przykładami niestandardowych sytuacji w pracy z trudnym klientem.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z Forum. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie trwa jeszcze rekrutacja na pozostałe trzy Fora, które mają odbyć się:

6 października

Temat: Rozwój lokalny i budowanie marki przez JST z wykorzystaniem marki potencjału sektora ekonomii społecznej.

16 października

Temat: Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

30 października

Temat: Pomoc publiczna i pomoc de minimis a współpraca z podmiotami ekonomii społecznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Załącznik:

Prezentacja_Forum_I_2020