Informujemy, że Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłosiło II turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”. Poszukiwane są rozwiązania służące poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Nabór skierowany jest do osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Innowatorzy otrzymają wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Organizatorom zależy na współpracy z zaangażowanymi ludźmi, którzy dobrze znają sytuację i potrzeby grup, z którymi chcą pracować. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 czerwca 2020 r.

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru dostępności. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 35 tys. zł.

Szczegóły są dostępne pod adresem: https://innowacje.spoldzielnie.org/2020/05/29/generator-dostepnosci-ii-tura-naboru-zgloszen-ogloszenie-o-naborze/

 

Załącznik:

Informacja o naborze na granty na Innowacje Społeczne w ramach projektu Generator Dostępności