24 czerwca br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES) powołanego w dniu 2 kwietnia 2024 r. w drodze Zarządzenia Nr 24/24 Marszałka Województwa Śląskiego.

Komitet jest organem konsultacyjno-doradczym, którego rolą jest realizacja zadań związanych z koordynacją polityki ekonomii społecznej w regionie oraz współpraca w tym zakresie z Marszałkiem Województwa, organami samorządu województwa i ROPS, w szczególności:

  • wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej;
  • opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych;
  • opracowywanie założeń i monitorowanie realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej.

W trakcie posiedzenia listy gratulacyjne członkom Komitetu – w imieniu Pana Marszałka Wojciecha Saługi – wręczył Pan Rafał Adamczyk, Członek Zarządu Województwa Śląskiego wraz z Panią Anną Zasadą-Chorab, Przewodniczącą Komitetu.

Podczas posiedzenia dokonano wyboru Wiceprzewodniczącego Komitetu, podjęto decyzję o powołaniu grupy roboczej ds. usług społecznych, zgodnie z rekomendacjami Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, omówiono zasady funkcjonowania i organizacji prac Komitetu, a także zaprezentowano główne działania z zakresu ekonomii społecznej zaplanowane przez ROPS w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL”.

Zgodnie z zaproponowanym harmonogramem prac Komitetu, kolejne spotkanie przewidziano na wrzesień 2024 r.