Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

Celem konkursu jest wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Konkurs został ogłoszony 18 marca 2022 roku. Termin na składanie wniosków upływa 20 kwietnia br.

W tej edycji nagrody są przyznawane w ramach 5 kategorii:

Kategoria I. Debiut roku II. Najlepszy pracodawca III. Sukces rynkowy IV. Pożyczka z korzyścią społeczną V. Społecznie odpowiedzialny samorząd
Uprawniony Podmiot PES PES PES PES JST
Dodatkowe wymagania Posiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2021 Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu.
Gmina lub powiat

* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),
b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,
c) produkcji filmów o działalności laureatów,
d) udziału w targach branżowych, (dla kategorii I-IV).

2. Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),
b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

 

Zgłoszenia są przyjmowane pod linkiem:

System Certyfikacji (mrips.gov.pl)

 

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa; Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera; Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

Zapraszamy do udziału!