Zachęcamy do korzystania z nowo przygotowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej katalogu usług przedsiębiorstw społecznych działających na obszarze centralno-zachodnim województwa śląskiego. Zostały w nim zaprezentowane rekomendowane przez OWES SWR usługi przedsiębiorstw społecznych działających w branżach:

  • edukacyjnej i rozrywkowej,
  • marketingowej i usług powiązanych,
  • gastronomicznej,
  • budowlanej,
  • księgowej i doradczej.

Katalog zawiera zbiór czytelnie zaprezentowanych wizytówek, w których zamieszczone są wszystkie najważniejsze informacje o danym przedsiębiorstw społecznym: dane kontaktowe, wypunktowane, najważniejsze elementy oferty oraz logotyp marki.

Katalog skierowany jest do przedstawicieli instytucji publicznych realizujących zamówienia publiczne oraz do odbiorców indywidualnych chcących skorzystać z usług przedsiębiorstw społecznych.

Katalog usług przedsiębiorstw społecznych – subregion centralno-zachodni województwa śląskiego