Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowało informację dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotnej dla ograniczania negatywnych skutków epidemii.

 

Treść komunikatu znajduje się tutaj.