W dniach 25 – 26 czerwca 2012 roku w Szczyrku odbyła się konferencja pt. „Perspektywy rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Konferencję zorganizowano w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pn.: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzięli w niej udział członkowie zespołów zadaniowych przygotowujący Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie, a także kadra zarządzająca instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego, zainteresowana problematyką ekonomii społecznej.

Otwarcie konferencji przez Panią Halinę Misiewicz – Dyrektor ROPS Andrzej Gillner – lider zespołu ds. współpracy sektora ekonomii społecznej z otoczeniem instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym, w tym także ze środowiskiem biznesu
 1. Otwarcie konferencji przez Panią Halinę Misiewicz – Dyrektor ROPS
 2. Andrzej Gillner – lider zespołu ds. współpracy sektora ekonomii społecznej z otoczeniem instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym, w tym także ze środowiskiem biznesu
Anna Szelest – lider zespołu ds. edukacji i profesjonalizacji sektora ekonomii społecznej Goście konferencji
 1. Anna Szelest – lider zespołu ds. edukacji i profesjonalizacji sektora ekonomii społecznej
 2. Goście konferencji

Celem konferencji było pogłębienie wiedzy nt. strategicznych dokumentów programowych z obszaru ekonomii społecznej, opracowywania analizy SWOT, przepisów prawnych, w tym klauzul społecznych oraz podsumowanie pracy zespołów zadaniowych. W trakcie części warsztatowej, która odbyła się drugiego dnia, członkowie zespołów zadaniowych wypracowywali cele szczegółowe, zadania i wskaźniki do Planu.

Cezary Miżejewski – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Szymon Surmacz – Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom. Agencja kreatywna Kooperatywa.org
 1. Cezary Miżejewski – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 2. Szymon Surmacz – Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom. Agencja kreatywna Kooperatywa.org
Marcin Budziński – Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie Katarzyna Wąs – radca prawny
 1. Marcin Budziński – Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie
 2. Katarzyna Wąs – radca prawny
Mariusz Andrukiewicz – lider zespołu ds. promocji ekonomii społecznej Sabina Patałąg – lider zespołu ds. finansowania podmiotów ekonomii społecznej
 1. Mariusz Andrukiewicz – lider zespołu ds. promocji ekonomii społecznej
 2. Sabina Patałąg – lider zespołu ds. finansowania podmiotów ekonomii społecznej
Józef Wojtas – lider zespołu ds. integracji i reintegracji społecznej Podsumowanie konferencji przez Panią Halinę Misiewicz – Dyrektor ROPS
 1. Józef Wojtas – lider zespołu ds. integracji i reintegracji społecznej
 2. Podsumowanie konferencji przez Panią Halinę Misiewicz – Dyrektor ROPS