2014.10.09-z130 września 2014 r. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbył się kongres przedsiębiorczości społecznej, któremu towarzyszyły targi prezentujące ofertę podmiotów ekonomii społecznej.

Wystawcy zaprezentowali wyroby rękodzielnicze, odzieżowe, przemysłowe i spożywcze oraz gamę usług: od hotelarskich i cateringowych po opiekuńcze czy usługi druku 3D.

Uczestników zgromadzonych na kongresie powitała Pani Marietta Hełka, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Pierwszą prelekcję odwołującą się do korzeni i założeń ekonomii społecznej przedstawił Pan Piotr Frączak, działacz społeczny, ekspert w obszarze działań sektora pozarządowego i ekonomii społecznej, a także pracownik programowy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Następnie Pan Piotr Masłowski z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych i Inkubatora Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego województwa śląskiego omówił rolę przedsiębiorstw społecznych w rewitalizacji obszarów miejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. O rozwoju lokalnym i funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych na lokalnych rynkach mówił dr Michał Kudłacz z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej. Kolejnym prelegentem był przedstawiciel Sieci Sensownego Biznesu, Pan Dawid Sokołowski, który w swojej prezentacji przedstawił przykłady udanych przedsięwzięć w ramach ekonomii współdzielonej i ekonomii współpracy.

2014.10.09-z2O swoich doświadczeniach i planowanych działaniach opowiedzieli też przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (FAJNA Spółdzielnia Socjalna, Klub Integracji Społecznej z Zabrza oraz WTZ Sp. z o.o., Warsztaty Terapii Zajęciowej – Czerwionka Leszczyny). Uczestnicy mieli też możliwość obejrzenia projekcji filmu pt. „Jurajska Przedsiębiorczość Społeczna”, który zrealizował Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Kongres zamknęła prezentacja Pani Jadwigi Witek z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która omówiła możliwości wykorzystania zbiorów informacji naukowej w realizowaniu przedsięwzięć społecznych.

Kongres i targi zostały zorganizowane w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” i były skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli sektora przedsiębiorstw oraz reprezentantów środowiska naukowego z terenu województwa śląskiego.


Prezentacje do pobrania:

  1. Kongres – P.Frączak
  2. Kongres – CRIS
  3. Kongres – M.Kudłacz
  4. Kongres – D.Sokołowski
  5. Kongres – Fajna
  6. Kongres – KIS Zabrze
  7. Kongres -WTZ