Realizując cel konkursu na „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim”, jakim jest promowanie edukacji służącej wyjaśnianiu zasad funkcjonowania gospodarki społecznej oraz zachęcenie nauczycieli do popularyzowania tematyki ekonomii społecznej, z wykorzystaniem najnowszych technik nauczania wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, publikujemy 3 zwycięskie konspekty lekcji:

  • Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa” autorstwa Pani Beaty Rutkowskiej – zdobywczyni I miejsca,
  • Od wykluczenia do solidarności, czyli po co nam ekonomia społeczna?” autorstwa Pana Zygmunta Piórkowskiego – zdobywcy II miejsca,
  • Społeczeństwo i rzeczywistość po 1863 roku w „Lalce” B. Prusa” autorstwa Pana Alana Misiewicza – zdobywcy III miejsca.

Konspekty lekcji mogą zostać wykorzystane przez dowolne osoby w celach niezarobkowych, w szczególności przez nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kuratoria oświaty, ośrodki szkolenia nauczycieli oraz mogą zostać włączone do programów edukacyjnych z zakresu ekonomii społecznej. Warunkiem wykorzystania konspektu jest podanie źródła jego pochodzenia, tj. wskazanie, że został on nagrodzony w konkursie na „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim” zorganizowanym w ramach projektu „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prawo do materiałów posiada Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.