2 lipca 2018 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES) jest programem rozwoju, który wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.  Jego aktualizacja wynika przede wszystkim z nowych kierunków polityk publicznych wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w szczególności w zakresie: zwiększenia efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.

Konsultacje potrwają do 23 lipca 2018 r. Szczegółowe informacje, w tym projekt KPRES oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne tutaj.

W związku z konsultacjami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu, które odbędzie się 17 lipca 2018 r. w godzinach 11.00–14.00 w Warszawie. W trakcie spotkania przedstawiony zostanie projekt aktualizacji Krajowego Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej, jak również odbędzie się dyskusja nt. projektu. Podsumowane zostaną także cztery dwudniowe spotkania makroregionalne o charakterze pre-konsultacji aktualizacji KPRES, zorganizowane w ramach projektu SIRES (Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej).

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w spotkaniu mija 12 lipca br. Program spotkania oraz formularz rejestracyjny znajdują się tutaj.

 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.