Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował „Ogłoszenie o naborze członków do Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji”. W związku z tym wojewodowie, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe mogą zgłaszać w terminie do 31 lipca 2019 r. kandydatów na członków Rady.

 

Zgłoszenia należy składać na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem „Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego” (liczy się data stempla pocztowego).

 

Ogłoszenie oraz załączniki niezbędne do zgłoszenia kandydata zamieszczone zostały w BIP MRPiPS.