Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Nabór prelegentów do przeprowadzenia prelekcji w ramach seminarium „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca” w Częstochowie

Termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2015 roku