Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków o udział w pilotażu wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, realizowanego w ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, Działanie 2.6 PO WER 2014-2020 (numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19).

Wnioski w ramach naboru są przyjmowane od dnia 21 lutego 2022 r. od godz. 8:00 do dnia 7 marca 2022 r. do godziny 16:00.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz treść Regulaminu wraz z załącznikami znajduje się pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-pilotazu-standardow-funkcjonowania-warsztatow-terapii-zajeciowej/

Ze standardami funkcjonowania WTZ można zapoznać się tutaj.

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” jest realizowany  przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Celem projektu jest m.in. przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego  modyfikacji istniejących i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością, zapewniających im możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl) oraz O projekcie | Aktywni Niepełnosprawni (wlaczeniespoleczne.pl)

Zapraszamy do udziału w pilotażu.