Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej do składania wniosków o przeprowadzenie procesu akredytacji. Nabór wniosków trwa 30 dni od momentu ogłoszenia, tj. do dnia 27 lutego 2015 r. Wnioski należy składać po uprzednim zarejestrowaniu się za pośrednictwem portalu internetowego: www.akses.crzl.gov.pl

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

  • Tomasz Lipiński, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
    Tomasz.Lipinski@crzl.gov.pl, tel. 0-22 237-00-60
  • Jakub Schimanek, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
    Jakub.Schimanek@mpips.gov.pl, tel. 0-22 693-46-22.