W dniu 1 grudnia 2017 roku w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja pn.  „Rodzina jest najważniejsza…”, połączona z wręczeniem nagród w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2017”, „Przyjaciel rodziny 2017” oraz „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”. Otwarcia spotkania dokonała Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, a jego początek uświetnił występ Zespołu Regionalnego Gminy Świnna „Hajduki” z Pewli Ślemieńskiej pod kierownictwem Pani Franciszki Hujdus.

Konferencja skierowana była m.in. do przedstawicieli gmin i powiatów, kadr pomocy i integracji społecznej, systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz rodzin, podmiotów ekonomii społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Celem wydarzenia było promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia więzi rodzinnych. Prezentację na ten temat wygłosiła Pani dr Anna Zasada-Chorab – Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Jako kolejna wystąpiła Pani Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, która przedstawiła informację na temat realizacji w latach 2017-2020 szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Po części merytorycznej rozpoczęła się prezentacja laureatów poszczególnych konkursów oraz uroczyste wręczenie nagród: statuetek, dyplomów i nagród rzeczowych.

Jako pierwsze uhonorowano „Gminy przyjazne rodzinie 2017”, których przedstawicielom nagrody Marszałka Województwa Śląskiego wręczyła Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. A otrzymały je:

 • I miejsce: Gmina Mszana za inicjatywę Gmina Mszana to jedna wielka rodzina
 • II miejsce: Gmina Czeladź za inicjatywę Czeladzki klimat dla rodziny
 • III miejsce: Gmina Zabrze za inicjatywę Zabrze dla rodziny

W imieniu zwycięskich gmin nagrody odebrali: Pan Mirosław Szymanek – Wójt Gminy Mszana, Pan Zbigniew Szaleniec – Burmistrz Miasta Czeladź oraz Pan Jan Pawluch – Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze. Każda z gmin zaprezentowała swoje inicjatywy i podzieliła się dobrymi praktykami na zakończenie konferencji.

Następnie Pani Urszula Koszutska – Radna Województwa Śląskiego omówiła dokonania pięciu laureatów konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”, a zostali nimi:

 • Bronisław Gawron – za inicjatywę Realizacja wsparcia na rzecz osób i rodzin przebywających na terenie miasta Piekary Śląskie, zgłoszony przez Gminę Piekary Śląskie
 • Anna Kędra – za inicjatywę Rodzina zastępcza zawodowa jako lider promowania idei rodzicielstwa zastępczego i działalności społecznej w Stowarzyszeniu “Przyjazny dom”, zgłoszona przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
 • Jan Szulik – za inicjatywę Jan Szulik – O godność człowieka, w trosce o rodzinę, zgłoszony przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu
 • Halina Świerczek – za inicjatywę Pomoc rodzinom w żałobie po stracie bliskiego – pacjenta hospicjum, zgłoszona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach
 • Jarosław Tobiasz – za inicjatywę Potrzebujesz mnie, więc jestem, zgłoszony przez Stowarzyszenie OLIGOS w Rybniku

Po uhonorowaniu tych, którzy aktywnie wspomagają politykę prorodzinną, przyszła kolej na nagrodzenie osób najbardziej zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim. Sylwetki i warte naśladowania dokonania laureatów konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”, przedstawiła Pani Patrycja Rojek ze Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych. A laureatami zostali:

 • I miejsce: Jerzy Krótki
 • II miejsce: Joanna Pietrzyba-Waszczak
 • III miejsce: Barbara Mizera

Krótką prezentację na temat konkursu można zobaczyć tu: Prezentacja – Przyjaciel ES 2017.

Laureatom wszystkich konkursów jeszcze raz serdecznie gratulujemy!