W dniu 18 listopada 2015 r. w Katowicach odbył się Śląski Kongres Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Kongres zgromadził przedstawicieli kilkunastu podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym z terenu województwa śląskiego. Obok reprezentantów Centrów i Klubów Integracji Społecznej, uczestnikami Kongresu byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, których obecność była nieodzowna, zwłaszcza w kontekście szerzenia idei tworzenia podmiotów integracyjnych, które są pomostem między pracą socjalną a rynkiem pracy, a także ważnym ogniwem sektora ekonomii społecznej. Kongres, który był znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz prezentacji dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania Centrów i Klubów Integracji Społecznej w lokalnym środowisku, otworzyła Pani Bożena Borowiec – dyrektor ROPS. Cztery podmioty z naszego województwa zaprezentowały swoją działalność i osiągnięcia. Były to: Klub Integracji Społecznej z Dąbrowy Górniczej (pani Monika Wróbel), Klub Integracji Społecznej z Zabrza (pani Maria Kowalczyk- Cichy), Centrum Integracji Społecznej z Mikołowa (pani Izabella Konieczny) oraz Centrum Integracji Społecznej z Częstochowy (pan Sławomir Radosz). Doświadczeniem spoza województwa podzieliła się pani Justyna Rozbicka- Stanisławska z Centrum Integracji Społecznej z Gdańska. Podczas Kongresu specjaliści z zakresu spraw społecznych przekazali swoje spostrzeżenia i doświadczenia w zakresie realizacji usług reintegracji społecznej i zawodowej oraz współpracy trójsektorowej. Pan Józef Wojtas z Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie podkreślił szczególną rolę CIS i KIS w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Pan Andrzej Trzeciecki z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych zaprezentował drogę oraz rozwój Klubów i Centrów Integracji Społecznej w ostatnich 10 latach. Problematykę finansowania podmiotów integracji społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 przybliżyła uczestnikom Kongresu Pani Anna Cekiera z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kongres organizowany był w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.