30 października 2018 r. w Katowicach odbyło się Forum Międzysektorowe pn. „Zamówienia społecznie odpowiedzialne, jako instrument wspomagający rozwój sektora ekonomii społecznej w gminie”. W zgłębieniu tej tematyki pomogła uczestnikom Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk, sprawdzona specjalistka w zakresie zagadnień prawnych w kontekście działalności podmiotów ekonomii społecznej. Forum zgromadziło przedstawicieli jednostek samorządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej. Szczególne zainteresowanie uczestników wydarzenia wzbudziła tematyka klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Podczas spotkania dokładnie przeanalizowano przepisy prawa regulujące zamówienia publiczne społecznie odpowiedzialne oraz na przykładach zobrazowano możliwe warianty ich praktycznego zastosowania. Założeniem Forum jest czynny udział uczestników w dyskusji, co również tym razem miało miejsce i zaowocowało ciekawą wymianą opinii na temat realnych możliwości stosowania klauzul społecznych przez instytucje publiczne.

Fora Międzysektorowe są cyklicznie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Jakkolwiek było to już ostatnie w tym roku Forum, to inicjatywa będzie kontynuowana w przyszłym roku. W opracowaniu są obecnie tematy przewodnie Forów planowanych na 2019 rok, więc zachęcamy przedstawicieli wszystkich sektorów do przekazywania swoich sugestii w tym zakresie.

Prezentacja Zamówienia społecznie odpowiedzialne