Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego poszukuje szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego w celu nawiązania współpracy polegającej na organizacji cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej. Cykl prowadzony będzie w 2017 r. na terenie 10 wybranych szkół, które zgłoszą gotowość do współpracy.

W ramach przedsięwzięcia ROPS zapewnia trenera i materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia 90-minutowej lekcji, której tematem przewodnim jest ekonomia społeczna, w tym przedsiębiorczość społeczna. Szkoła odpowiedzialna będzie za udostępnienie sali i zebranie zainteresowanych uczniów wraz z nauczycielem – koordynatorem.

Podczas prowadzenia cyklu wykorzystany zostanie konspekt lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa” nagrodzony w konkursie na „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim”, zorganizowanym przez ROPS w 2013 r. Konspekt przygotowany został przez doświadczonego pedagoga przy założeniu celu edukacyjnego lekcji: poznanie zagadnienia ekonomii społecznej przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Treści nauczania zawarte w konspekcie wpisują się w podstawę programową takich przedmiotów, jak: informatyka i wiedza o społeczeństwie na III etapie edukacyjnym. Mogą również zostać wykorzystane w szkołach ponadgimnazjalnych na zajęciach podstawy przedsiębiorczości na IV etapie edukacyjnym.

Celem cyklu edukacyjnego jest przybliżenie młodzieży zagadnień z zakresu ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz pokazanie trzeciego sektora, jako alternatywnego obszaru do podejmowania działań społecznych, realizowania swoich zainteresowań i pasji, a w przyszłości być może aktywności zawodowej.

Do współpracy zapraszamy wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu województwa śląskiego. Szkoły zainteresowane współpracą mogą zgłosić się poprzez wysłanie maila na adres: etkacz@rops-katowice.pl.  Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 13 stycznia 2017 r.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie organizacji cyklu edukacyjnego proszę kontaktować się z Panią Edytą Tkacz pod numerem telefonu 32 730 68 87.

Konspekty nagrodzone w konkursie na „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim”

Celem cyklu edukacyjnego jest przybliżenie młodzieży zagadnień z zakresu ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz pokazanie trzeciego sektora, jako alternatywnego obszaru do podejmowania działań społecznych, realizowania swoich zainteresowań i pasji, a w przyszłości być może aktywności zawodowej.

Do współpracy zapraszamy wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu województwa śląskiego. Szkoły zainteresowane współpracą mogą zgłosić się poprzez wysłanie maila na adres: etkacz@rops-katowice.pl.  Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 13 stycznia 2017 r.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie organizacji cyklu edukacyjnego proszę kontaktować się z Panią Edytą Tkacz pod numerem telefonu 32 730 68 87.